Importspesialisten av nyere Volvo personbiler, direkte fra Sverige.

Importspesialisten av nyere Volvo personbiler, direkte fra Sverige.   AutoConcept Insurance har levert forsikringsløsninger til den nordiske bilbransjen siden 1999.

 


Smarte produkter

Hos oss finner du ett stort antall forsikringsprodukter som gjør eierskapet tryggere og enklere om motoren skulle stoppe.

  • Forlengelse av nybilgaranti
  • Bruktgarantier
  • KeyProtect - tilleggsforsikring
  • Road Assist - tilleggsforsikring


Vi tilbyr garantiforsikringer for personbiler, motorsykler, bobiler, campingvogner, ATV og snøscootere.

Velkommen som kunde hos oss! 

Best på forsikringsløsninger for bilbransjen

Vår spesifikke erfarenhet og kunnskap om kjøretøygarantier og skaderegulering gjør oss til markedets beste alternativ. 

AutoConcept er et privat foretak med korte beslutningsveier. En heldekkende forsikringsformidler som i tillegg tilbyr profesjonell skaderegulering. Vår virksomhet er godkjent av Finanstilsynet med tillatelse til å operere i hela Norden. 

Framgang gjennom erfarenhet og enkelhet

Vårt lange samarbeid med markedets største forsikringsselskap er årsaken til at våre garantier er utviklet etter bileierens behov.

Som uavhengig forsikringsmeglere forhandler vi våre forsikringer årlig der vi får de beste vilkårene for deg som bilhandler og for